از اینستاگرام محمدعلی ابطحی
اقای ظریف سرمایه ملی است. او اگرچه سیاست تعیین نمی کند اما این آقای جنتلمن و اندیشمند بار تصویب برجام و بار رویارویی با انسان خارج از عرف ومنطق ترامپیسم که تا تحریمش پیش رفته است مردانه مقاومت کرده و یک سر هم همزمان از زبان گزنده براندازان و افراطیون داخلی طعن شنیده است.
اما باید دل خوش دارد که رهبری انقلاب وفرهیختگان و جناح های مختلف داخلی و حتی از سوی شخصیت هایی مثل قاسم سلیمانی ونهادهایی مثل سپاه پاسداران هم قدرش می شناسند و برایش حرمت قائل هستند.
کمیسیون سیاسی امنیتی وزرای ادوار هم با وی دیدار داشتند و از زحماتش قدر شناسی کردند و بیانیه دادند.
ظریف تبدیل به نماد وحدت ملی شده است
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.