از اینستاگرام رضا پهلوی
مریم شریعتمداری، فعال دموکراسی‌خواه و زندانی سیاسی پیشین که پس از ترک ایران به ترکیه پناه برده، از سوی پلیس این کشور دستگیر شده است و در معرض دیپورت قرار دارد. جان مریم، با توجه به موارد قبلی دیپورت پناهندگان سیاسی به ایران، در خطر است. او نباید به سرکوبگرانش تحویل داده شود.

#MaryamShariatmadari, a democracy activist living as a refugee in Turkey after fleeing Iran, has been detained and threatened with deportation. History has shown that if returned to Iran, her life will be in imminent danger. Maryam must not be returned to her oppressors.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )