از اینستاگرام آرش سبحانی
سیستم اینجوری عمل می‌کنه، ظریف با استناد به انتخابات میگه ما حکومت مشروعی هستیم. زندانی سیاسی هم نداریم. زندانیان سیاسی غیر خودی را به بخش مجرمان و بزهکاران منتقل می‌کنند. جوان ۲۱ ساله‌ای که حکم ۶ ساله داشته توسط اوباش در زندان به قتل می‌رسد. جوان مردم را تحویل گرفته و جنازه وی را تحویل میدهند. اعدامی هم صورت نگرفته. جغجغه های نظام هم کماکان از فرنگ برای استمرار نظام تلاش میکنند. #علیرضا_شیرمحمدی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.