از اینستاگرام محمدعلی ابطحی
هنوز هم راه حل ایران نسخه جامعه مدنی و حرمت گزاری به مردم است. نسل جدید بعد از ممنوعیت های یک دهه گذشته، گمان می برند تمومه ماجرا. اما تا انسان هست، به آزادی و حرمت و حق واقعی رأی نیاز دارد. شعارهای آقای خاتمی اینها بود. پارلمان و فراکسیون و حزب های مختلف وقتی اصلاح طلب هستند که این شعارها را عملی کند. وگرنه مجموعه های شغل یابی هستند و بس.
عکس را دیشب گرفتم که همین نظرم را به ایشان می گفتم.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.