از اینستاگرام فرح پهلوی
از هم میهنانی که از داخل و خارج کشور از طریق من با پیام ها و تماس های خود آرزوی بهبودی والاحضرت یاسمین را داشتند سپاسگزارم.
یاسمین در طول این سالهای غربت با نیروی شگرف روحی خود و با از خود گذشتگی قابل تحسین من بوده و هست. همواره یاور، همگام و پشتیبان فرزندم شاهزاده رضا است و برای آزادی ایران سخت کوش و پر توان است.
فرح پهلوی
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.