از اینستاگرام بی‌بی‌سی فارسی
محمد قاسم پناهی، سرپرست سازمان امور مالیاتی از اخذ #مالیات از خریداران #ارز خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای پناهی گفته: کلیه اطلاعات مربوط به خرید ارز اشخاص حقوقی در پایگاه اطلاعاتی مالیاتی بارگذاری شده است و ادارات امور مالیاتی مربوطه مطابق مقررات اقدام می‌کنند

بر اساس آنچه اعلام شده اگر خریدار ارز پرونده مالیاتی مشاغل نداشته باشد ابتدا تشکیل پرونده مالیاتی صورت می‌گیرد و سپس برای گرفتن مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده اقدام خواهد شد

آقای پناهی همچنین گفته در مواردی که مؤدی، پرونده مالیاتی داشته باشد، اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً مالیات آن تشخیص و مطالبه شده باشد، مالیات مجدد مرتبط با همان فعالیت، موضوعیت نخواهد داشت؛ اما اگر ارز خریداری شده مرتبط با فعالیت شغلی مؤدی باشد و قبلاً به نحوی در رسیدگی اداره امور مالیاتی ذیربط منظور نشده باشد، نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مطابق قانون و مقررات مربوط اقدام خواهد شد

بحث اخذ مالیات از خریداران ارز و سکه بصورت ارزش افزوده پیش از این هم مطرح شده بود
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.