از اینستاگرام رضا پهلوی
امروز ۱۶ مرداد، بیست و ششمین سال‌روز قتل بی‌رحمانه هنرمندی است میهن‌دوست، روشنگر و فاش‌گو.
#فریدون_فرخزاد در خانواده‌ای اهل فرهنگ و شعر و ادب زاده شد. او پس از تحصیلات عالی در رشته علوم سیاسی در اروپا به ایران بازگشت و در رادیو و تلویزیون ملی مشغول به کار شد. دیری نپایید که نبوغ ادبی و دانش سیاسی و اجتماعی فریدون فرخزاد در کنار تسلط مثال‌زدنی‌اش در اجرا، او را به شومن شماره یک ایران تبدیل کرد.
#فرخزاد پس از روی کار آمدن "فرقه تبه‌کار" مدتی را بازداشت و سپس خانه‌نشین شد تا اینکه جلای میهن کرد و زندگی در غربت را برگزید. او در دوران تبعید می‌توانست هم‌چون بسیاری دیگر از هنرمندان از سیاست دوری کند اما به وظیفه شهروندی خود عمل کرد و با زبان صریح به جنگ واپس‌گرایان حاکم بر ایران رفت. فرخزاد با دانشی که از علوم سیاسی داشت و با شهود شاعرانه‌اش، از همان روزهای نخست در خشت خام می‌دید که این فرقه تبه‌کار ایرانی‌ستیز چه بر سر ایران خواهد آورد.
درباره فریدون فرخزاد به تاسی از شعر حافظ می‌توان گفت که «جرمش این بود که اسرار هویدا می‌کرد». اما من بر این باورم که او کاری حتی ارزشمندتر انجام می‌داد و حقایقی را که مردم در نهان به آن باور داشتند اما به دلیل سرکوب یا سانسور از آن غافل شده بودند، با زبانی گزنده به خودشان یادآوری می‌کرد. فرخزاد روشنفکری صادق بود و جامعه را به صداقت و گفتن حقیقت تشویق می‌کرد.
او که با قلبش برای ایران زندگی می‌کرد، سرانجام جانش را در راه عشق بی‌اندازه‌اش به ایران داد تا نامش در تاریخ جنبش آزادی‌خواهی ما جاودانه شود. دیر نیست روزی که تندیس فریدون فرخزاد و دیگر جان‌باختگان راه آزادی ایران در خیابان‌ها و میدان‌های میهن‌ نصب شود.
پاینده #ایران
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.