از اینستاگرام امیر فخرآور
دیکتاتورهایی که یکی پس از دیگری از صحنه جهان حذف میشوند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.