از اینستاگرام بی‌بی‌سی فارسی
ورق بزنید: در یادداشتی که نماینده مجلس ایران منتشر کرد: 'ظلم دیکتاتوری به جامعه مان سایه انداخته و ککمان نمی‌گزد'

محمود صادقی، نماینده مجلس ایران کاغذ یادداشتی را در توییتر منتشر کرد و نوشت: "دیشب در مراسم شب عاشورا، در حالی‌که از فکر متهمانی که زیر بازجویی‌ مجبور به اعتراف به گناه ناکرده‌ی ترور شدند، بغض در گلویم فشرده شده بود، دو جوان نزدم آمدند که چه نشسته‌ای! در حالی‌که کارگران هفت تپه و دانشجویان بی‌گناه در زندانند؟ یکی از آنها یادداشت زیر را به من داد." در یادداشتی که او منتشر کرده با اشاره به عزاداری های شب عاشورا آمده که امشب که از ستم و جفا حرف می‌زنیم، همین اطراف خودمان حق مظلومین به راحتی پایمال شده و ظلم دیکتاتوری به جامعه مان سایه انداخته و ککمان نمی‌گزد." "به راستی وقتی دانشجویان و کارگران به دلیل صحبت از حق و عدالت در زندان اند، عزاداری ما گناه کاران بدون توجه به آنها مورد قبول خواهد بود؟" https://bbc.in/2m3DWsV

#BBCPersian
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.