از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
ادبیات رکیک این روحانی جرم است نه یک لحظه شال از سر یک زن افتاده. ما اینجا در شهر قم همین که بی‌چادر باشیم برای این جماعت «فاحشه» ایم. متاسفم هم خواستم بایستم از حقم دفاع کنم هم حقیقتش ترس هم هست. اینجا شهر بسته ای هست که چادر حرف اول رو می‌زنه. به امید روزی که با حجاب و بی‌ححاب همه با امنیت و احترام توی کشورمون زندگی کنیم #دوربین_ما_اسلحه_ما چهل ساله ما رو همینطور توهین و تحقیر کردن ولی این تصاویر فقط بخشی از یک خشونت چهل ساله رو نشون می‌ده.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.