از اینستاگرام مانا نیستانی
هرم جامعه ایران
Iranian pyramid
طرح بازنشری است، یکی‌دو سال پیش کشیدمش. هرچه میگذرد احساس می‌کنم اتفاقاتی که در بخش‌های زیرین مصور کرده بودم بیشتر و شدیدتر محقق می‌شود
در ضمن اولین بار سال هزارونهصدویازده طراحی امریکایی نقاشی «هرم سیستم سرمایه‌داری» را خلق کرد که تا الان کارتونیستهای بسیاری سراسر دنیا بر اساسش کار کشیده‌اند. آن نقاشی را هم گذاشته‌ام
#iranprotests
#اعتراضات_سراسری
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.