از اینستاگرام صدای آمریکا
گروهی به نام «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» به مناسبت نودمین روز بازداشت محمد حبیبی، به صدور حکم زندان و شلاق برای این معلم زندانی اعتراض کرد.
در بیانیه این گروه، به عدم برخورداری از خدمات پزشکی ضروری، قطع حقوق و انتقال غیرقانونی به زندان بزرگ تهران اعتراض شده و خواستار آزادی آقای حبیبی شده اند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.