از اینستاگرام مصطفی تاجزاده
.
وقتی طاهر احمدزاده استاندار شد.اولین استاندار بعد از انقلاب ....من ۱۰ یا ۱۱ ساله بودم. گفت فلان روز شهروندان بیایند بیرون و شهر را پاکیزه کنند. ما و بچه محل ها همراه مادران و پدرانمان جارو بدست آمدیم و کوچه و خیابان مان را صفا دادیم. گفتند طاهر احمدزاده دارد میاید . منتظر بودم ببینم استاندار چه شکلی است؟ زندگینامه پسرانش مسعود و مجید را خوانده بودم و محو استقامت و فداکاری شان شده بودم و این که ساواک شاه چطور در برابر این جوانان ترک بر میداشته و مغلوب میشده .... دلم میخواست پدر اینها را ببینم. بالاخره طاهر خان آمد نه اتوموبیل ضد گلوله ای داشت نه کاروانی مجلل همراهیش میکرد. آمد .آن مرد آمد.آن مرد با دوچرخه آمد . آن مرد را تعدادی دوچرخه سوار همراهی میکردند...آن مرد جارو را از دست حمید سیاه پسر مریم خانم گرفت . و گوشه ای از خیابان ما را جارو زد و تمیز کرد .گمان کنم آن گوشه هیچ وقت کثیف نشد ....
اولین کمپینی که به خاطر دارم . پراتیک ترین کمپینی است که تا حالا دیده ام‌.
کمپین طاهر خان برای نظافت شهر...
آن روزها جوامع حفظ محیط زیست شکل نگرفته بودند .اما طاهر احمدزاده با رفتارش از زمین از این کره خاکی محافظت میکرد . امیدوارم خاک هم اکنون که به خاک برگشته او را تکریم کند و پاس بدارد.
یاد و خاطره طاهر احمدزاده زنده باشد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.