از اینستاگرام صدای آمریکا
«نازنین بنیادی» در میان ۲۵ زن منتخب مجله پیپل که جهان را تغییر می دهند
مجله پیپل درباره او نوشت: نازنین می خواهد صدای قربانیان نقض حقوق بشر در ایران باشد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.