از اینستاگرام محمدعلی ابطحی
امام خمینی برای نسل ما، یک اسطوره بود. هرکس که منصفانه تاریخ معاصر را مطالعه کرده باشد می داند اجماع بی نظیر نسل دوران پیروزی انقلاب بر حمایت از آیه الله و رهبری او ، یکی از بزرگترین انقلابهای تاریخ به وقوع پیوست.
رفتارهای بعد از پیزوزی انقلاب اسلامی به خصوص در هیجانات سالهای اولیه دلخوری های زیادی را آفرید اما علیرغم آن گله مندیها تشییع جنازه اش هم کم نظیر بود.
من از کسانی هستم که همواره از عملکرد های غلط این سی ونه ساله انتقاد علنی کرده ام و سختی هایش را هم چشیده ام، اما برای اینکه صادق باشم اعلام میکنم من و بسیاری از همفکرانمان جزو وفاداران به امام خمینی بوده وهستیم و البته تلاشها کرده ایم و همچنان آرزو داریم کاش آن چه آرمان های متعالی و آزادیخواهانه نسل انقلاب بود محقق می شد.
رحمت خدا بر روح بلند امام.
نظر کاربران را اینجا ببینید. ( تعداد نظرات: ۱ )