از اینستاگرام فرح پهلوی
شهبانو فرح پهلوی در مراسم تشییع جنازه ژاک شیراک رئیس جمهور سابق فرانسه.
پاریس ٣٠ سپتامبر ٢٠١٩
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.