از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
امروز متحدتر از همیشه باید به زور نه بگوییم.
سلام مسیح جان
اینجا رشت، سرزمین سبز، من برای آرامش و آزادی خودم و تمام زنان و دختران سرزمینم شال سیاه از سر برداشتم. از کنایه ها ، ناسزاها و اهانت ها نترسیدم چراکه باور دارم با اتحاد ما آینده سپید است، سپید!
بگذار هرچه می خواهند بگویند این ماییم که باهمیم و زورگویان تنها می مانند.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.