از اینستاگرام محمدرضا گلزار
سرت را بالا بگیر، تو به اندازه‌ی کافی برای خواسته هایت جنگیدی و از شکست خوردن نترسیدی، تو به اندازه‌ی کافی روی پاهای خودت ایستادی و از کسی توقعی نداشتی .
سرت را بالا بگیر و ادامه بده و از شکست خوردن نترس !
شناگرانِ ماهر، همان هایی‌ اند که از عمق کم شروع کردند و به عمق کم، قناعت نکردند و از عمق زیاد، نترسیدند .
خلبان‌ های ماهر، همان‌ هایی اند که از ارتفاعات پست، شروع کردند و به ارتفاعات پست، قناعت نکردند و از ارتفاعات بالا نترسیدند !
و تمام آنان که موفق شدند؛ همان هایی اند که بارها شکستند، جا نزدند و ادامه دادند، وگرنه هرکسی در عمق کم، شناگر است و در ارتفاعات پست، پرنده !
تفاوت آدم ها در جسارتی ست که برای خطر کردن و ادامه دادن دارند ... #نرگس_صرافیان_طوفان
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.