از اینستاگرام معصومه ابتکار

✈️ ‏صدایی که حین پرواز از کابین خلبان در هواپیما پیچید، مثل همیشه نبود. کاپیتان فهیمه احمدی دستجردی خلبان پرواز تهران-مشهد صحبت می کرد؛ مسلط و متواضع... ‌
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.