از اینستاگرام صدای آمریکا
معبد پارتنون که بر فراز تپه های باستانی آکروپلیس ساخته شده از برترین جاذبه های گردشگری یونان به شمار
می آید.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.