از اینستاگرام مانا نیستانی
فرهاد میثمی، پزشک، معلم و فعال مدنی خشونت‌پرهیز و مدیر مسئول قدیم موسسه فرهنگی-انتشاراتی اندیشه‌سازان را مدتی است که زندان افکنده اند. جرم: مخالفت با قانون تبعیض آمیز و ستمگرانه حجاب اجباری، داشتن نشانه‌های «نه به حجاب اجباری» در خانه. این بخشی از موج فشار به فرهیختگان و اهل فرهنگی است که داخل کشور بر خلاف همتایان عافیت طلب، اعتراض و مطالبه‌گری پیشه کرده‌اند. کار صفحه اول را به خاطر اعتصاب غذای فرهاد میثمی باز نشر می‌کنم، صفحه دوم را در حمایت از باور، مبارزه مدنی و مسالمت‌آمیز او
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.