از اینستاگرام نیوشا ضیغمی
يا رب بر ما نظري كن

چه بر سرمون اومده؟؟
به كجا رسيديم؟؟؟؟
از دل خوش و اميد به آينده و رسيدن به آرزو و داشتن حق و حقوق شهروندي و هزاران چيزي كه حق مسلم هر انساني هست ،كه ما را اميدي نيست...
حالا بايد براي تامين اوليه ترين چيزها دلهره داشت !!!!
آقايان .مسئولين ...گوشت با كارت ملي و شناسنامه اونهم براي اهالي محترم فرهنگ؟؟؟؟؟؟
خوب است كه پدرم كه فرهنگي بود و سالها براي آموزش اين سرزمين عمر و جواني گذاشت نيست كه اينروزها رو ببينه...
نيست كه ببينه چه بر سره كسانيكه آينده من و ما را ساختند آمده
يا رب درست است كه اينجا جاي خيلي چيزها عوض شده
درست است كه سرزمين ما به نفرين دچار شده .. اما تو ارحم الراحميني....
تو ببخش و نظري سوي ما كن
آمين
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.