از اینستاگرام صدای آمریکا
محمد حسین آقاسی، وکیل قاسم شعله سعدی، از آزادی موکل خود از بازداشتگاه اوین خبر داد. قاسم شعله سعدی، حقوقدان، وکیل دادگستری و نماینده ادوار مجلس، ۲۷ مرداد به همراه آرش کیخسروی، وکیل دادگستری بازداشت شده بود.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.