از اینستاگرام رضا صادقی
گاهی حرفای دختر و پدری لازمه ، فقط پدر باید کاملا شنونده باشه نه خوب بگه نه بد ، نه نکوهش کنه نه نصیحت ، دختر بال باباشه ، ادم با بال خودش که میبردش بالا بد تا نمیکنه ..
اینم یه گفتگوی من و ویانا خانوم که بیشتر موردش این بودچرا مامان نمیذاره خمیر بازی و روی تلویزیون بچسبونیم
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.