از اینستاگرام سامان اربابی
.
اسپکتر ایندکس: خوشحال ترین کشور های سال قبل.
Happiest countries in the world, 2018.
1. Finland
2. Norway
3. Denmark
4. Iceland
5. Switzerland
6. Netherlands
7. Canada
8. NZ
9. Sweden
10. Australia
11. Israel
12. Austria
13. Costa Rica
14. Ireland
15. Germany
16. Belgium
17. Luxembourg
18. US
19. UK
20. UAE
.
105. Iran

Source: The Spector Index
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.