از اینستاگرام مانا نیستانی
بنیاد مستضعفان

کارکرد بحث‌برانگیز بنیاد مستضعفان در ۴۰ سال گذشته به عنوان نهادی تحت امر ولی فقیه و مصونیت آن در برابر هرگونه تحقیق و تفحص جدی پیوسته محل انتقاد و اعتراض جامعه سیاسی، اقتصادی و مدنی ایران بوده است. رویکرد رئیس این بنیاد هم در ماه‌های اخیر بحث‌انگیز بوده است؛ از پس گرفتن انتقادهایش از مصادره اموال عمومی از سوی محافل و افراد قدرتمند در حکومت و عذرخواهی از آنها گرفته تا بی‌اعتنایی به اعتراضات مردم روستای ابوالفضل در خوزستان که بنیاد خانه‌هایشان را با بولدوزر بر سر آنها خراب کرده تا "مالکیت" خود را احیا کند.
@dw_persian
#بنیاد_مستضعفان
#فساد_سیستماتیک
#فقیر_زدایی
#فقر
#روستای_ابوالفضل
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.