از اینستاگرام مصطفی تاجزاده
✅اشغال سفارت آمريكا در بدو پيروزى انقلاب كه مورد حمايت اكثر اقشار انقلابى و مرحوم امام خمينى بود، مورد تأييد اينجانب نيز بود; ولى با آن عوارض منفى و حساسيت شديدى كه بين مردم آمريكا به‌وجود آورد كه هنوز آثار آن باقى است، معلوم شد كه كار درستى نبوده. .
✅اصولا سفارت يك كشور به‌منزله جزئى از آن كشور است، و كشورى كه در حال جنگ رسمى با ما نبود، اشغال سفارت آن به‌منزله اعلان جنگ با آن كشور است و كار صحيحى نمى‌باشد.
.
✅از قرار اطلاع بعضى از جوانان انقلابى و متعهدى كه متصدى اين كار بودند نيز اشتباه بودن آن را قبول دارند.
.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.