از اینستاگرام نیک‌آهنگ کوثر
۱۹ سال پیش در چنین روزی، بعد از ۳ ساعت بازجویی به وسیله قاضی مرتضوی، مرا روانه بند ۲۰۹ اوین کردند. من هم خنده‌ام گرفته بود...
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.