از اینستاگرام محمدعلی ابطحی
این روزها حرف زدن با آقای خاتمی سخت تر از همیشه است.
آدم بسیار باهوشی است. می فهمد آن چه در کف جامعه اش جاری است.
موانع اصلاحات را می شناسد و همچنان فکر می کند که اصلاحات تنها راه آرام تحقق اهداف مردم است. وبه همین دلیل مرز همیشگی اش را با براندازی حفظ کرده است.
دولتی که خودش تکرارش کرده، در دوره دوم ، از ترس سرنوشت سه رییس جمهور قبلی توجهی به نظرات اصلاح طلبانه ندارد.
بخشهای دیگر قدرت هم که اساسا این همه تلاش کردند که اصلاحات نباشد و نصیحت های دلسوزانه را نمی پذیرند که برای ایجاد امید به آینده، اصلاحات درونی کنند
و وحدت ملی را حمایت کنند.
جامعه ی شناسنامه دار اصلاح طلبی سنتی هم فاصله اش با نسل جوان زیاد شده و توان نو کردن مفهوم اصلاح طلبی را ندارند.
این عکس من وآقای نوربخش رییس خانه موسیقی و آقای خاتمی است. نوربخش هروقت می خواندچه عالی می خواند. از سحن عشق.
طعم شجریان دارد که الهی خدا شفایش دهد.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.