از اینستاگرام احلام
تماشاىِ تو در واقع تماشاىِ بهشتِ...
زمين بى تو جهنم برزخم بى تو چه زشته... در واقع بدنِ تو دستات خودش خانواده كشورو عشقِ.....
#ياربي
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.