از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
واپسگرایی یعنی زنانی که از دیدن شلوار جین آقای وزیر به شوق آمده‌اند اما مقنعه‌‌ایی که سال‌ها به خودشان تحمیل شده را نمی‌بینند. در شبکه‌های اجتماعی هوار می‌کشند که ببینید چه وزیری مدرنی داریم. عادی شدن ظلم از خود ظلم بد‌تر است اما فاجعه‌تر آن‌است که ظلم را در زرورق بپیچید و برای آستین کوتاه وزیر رییس‌جمهوری ذوق کنید.
تا روزی که در ایران حق انتخاب پوشش برای همه به رسمیت شناخته‌ نشود هرگز نباید گفت حجابی که بر سر ورزشکاران است فقط و فقط یاد‌آور خاطره‌های تلخ اجبار است برای زنان.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.