از اینستاگرام مسیح علی‌نژاد
امروز حجاب پاشنه آشیل رژیم اسلامی است که میتواند طیف وسیعی از زنان، کارگر، زحمتکش، معلم و دانشجو را به صف مبارزه ای آزادخواهانه بکشاند. تجربه چند سال اخیر نشان داده است که آمادگی و پتانسیل زنان و جوانان در این مبارزه قابل لمس تر و عینی تراز مبارزه برای حقوق پایمال شده دیگر است. به همین دلیل به عنوان یک زن از فعالین و تشکلهای جنبش زنان می خواهم که برنامه های عملی خود را در جهت مبارزه برای لغو حجاب اسلامی بعنوان اولین گام در داخل و خارج متمرکز نمایند. از مسیح علینژاد، #چهارشنبه_های_سفید حمایت کنیم.
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.