از اینستاگرام مانا نیستانی
این کار ژانویه دوهزاروهجده با عنوان «معجزه آقا» منتشر شده بود، بعضی کانالها و صفحات به مناسبت اعتراضات عمومی در شهرها تازگی بازنشرش کرده‌اند، تعدادی دوستان پرسیدند آیا کار از من است؟ بله، مجددا خودم منتشرش میکنم برای کسانی که ندیده بودند
← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.