اصل 41 قانون‌اساسی

تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.