اصل 39 قانون‌اساسی

هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.