اصل 37 قانون‌اساسی

اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.