اصل 36 قانون‌اساسی

حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.