اصل 31 قانون‌اساسی

داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.