اصل 24 قانون‌اساسی

نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.

← لطفاً ثبت‌نام کنید یا واردشوید و نظر خود را اضافه کنید.